style="cursor:pointer" id="kpgSmuI2uYaedthwvhMP">>

پرداخت وجه سفارش:

برای پرداخت وجه سفارش در سبدکو دو روش وجود دارد:

  1.      پرداخت آنلاین بانک ملت- در صورتیکه رمزدوم اینترنتی داشته باشید میتوانید از این روش استفاده کنید.
  2.      پرداخت کارت به کارت- شماره کارت: 6104337834384776 بانک ملت به نام صباحی

پرداخت